Vergoedingen van een ziektekostenverzekeraar

Als een Podologie praktijk aan kwaliteits-, hygiene- en kenniseisen voldoet en zich aangesloten heeft bij een branche organisatie, is er in veel gevallen een vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk. Vaak worden podologische zolen dan (geheel of gedeeltelijk) vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden.

Op uw verzekeringspolis van de zorgverzekering kan als eis worden gesteld dat de podoloog waar u de zolen aan laat meten, een registerpodoloog is. Podo Praktijk Bodegraven / Reeuwijk / Putten voldoet aan deze eis, ga bij uw eigen zorgverzekeraar na of u voor vergoedingen in aanmerking komt.

Onderstaande optie geeft u de mogelijkheid om te controleren of uw verzekering een podologische behandeling (consult en/of zolen) vergoedt. Let wel dat u aan deze informatie geen rechten kunt ontlenen en dat u zelf altijd verantwoordelijk bent voor het nagaan van vergoedingen bij uw eigen zorgverzekering.

11-12-2019:

Geachte cliënt,

Wellicht heeft u in uw verzekeringspolis van VGZ (en labels) voor 2020 gelezen dat de therapie- en steunzolen zoals u die in voorgaande jaren via Podopraktijk Geukes heeft ontvangen, niet langer worden vergoed. Deze informatie is echter onjuist.

Ook voor 2020 zullen de therapie- en steunzolen geleverd door podoposturaaltherapeuten en registerpodologen aangesloten bij de Stichting LOOP worden vergoed onder dezelfde voorwaarden als dat in 2019 het geval was. U kunt dus ook volgend jaar gewoon op uw vertrouwde adres en bij uw eigen therapeut terecht.

Wij betreuren dat deze informatie onjuist in de polisvoorwaarden is opgenomen en hopen met dit schrijven de onduidelijkheid hierover te hebben weggenomen. Graag staan wij ook volgend jaar weer voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Joke Schouten